Záruky výrobce

Záruka

Záruka výrobce SUZUKI Výrobce SUZUKI poskytuje na všechny vozy dodávané na náš trh záruku v trvání 3let, nebo do ujetí 100 000km.Záruka se vztahuje na všechny případy kdy by došlo k poruše z důvodů vadného materiálu, nebo chyby výroby. Záruka výrobce se nevstahuje na součásti, které podléhají běžnému opotřebení, úkony, které spadají do běžné údržby, nebo mechanické poškození. Záruka je podmíněna dodržováním pravidelných servisních prohledek dle plánu udržby stanoveného výrobcem.

Záruka na prorezivění karoserie

Na prorezivění karoserie vozu je poskytována záruka v délce 12ti let (u modelu Jimny pouze 6ti let).V případě prorezivění kteréhokoliv z původních dílů karoserie má zákazník nárok na opravu, nebo výměnu tohoto dílu zdarma.Tato záruka je podmíněna dodržováním prohlídek karoserie a oprav zjištěních poškození dle plánu předepsaného výrobcem.

Uplatnění reklamace

Pokud by u Vašeho vozu došlo k výskytu nějaké závady,doporučujeme, vždy se nejdříve obrátit na Vašho prodejce SUZUKI.Pokud toto není z jakéhokoliv důvodu možné, můžete se obrátit na jakýkoliv autorizovaný servis SUZUKI, který Vám bude vyhovovat. Tuto možnost uplatnění záruky máte i v zahraničí (v rámci EHP) u autorizovaných servisů SUZUKI. Může se Vám, ale stát, že servis v zahraničí bude po Vás požadovat úhradu za záruční opravu.V takovém případě si uschovejte veškeré doklady k takové opravě a po návratu do České republiky se obraťte na svého prodejce SUZUKI u kterého jste vůz zakoupili.Ten Vám zajistí zpětnou úhradu nákladů záruční opravy.

        

        

        

        

Opatřením proti šíření korona viru

Vážení zákazníci,

těšíme se na Vaši návštěvu v našem znovuotevřeném autosalonu Suzuki. Je pro nás velmi důležité zaručit bezpečný a pohodlný nákup nového vozidla Suzuki. Proto je u nás vytvořeno hygienické a bezpečné prostředí pro zákazníky díky dodržování těchto zásad:

·         Dodržujeme zásadu „žádné podávání rukou“ v celém autosalonu.

·         U vstupu jsou k dispozici jednorázové rukavice a desinfekce.

·         Všichni zaměstnanci používají roušky a rukavice a jsou bez příznaků onemocnění.

·         Mezi zaměstnanci a zákazníky se dbá na dodržení 2m odstupu.

·         Pravidelně se dezinfikují exponované povrchy jako stoly, kliky dveří apod. Stůl pro jednání se zákazníkem je dezinfikován po každé návštěvě. Pravidelně se dostatečně větrá.

·         Všechny vozy (vystavené na saloně, předváděcí, určené k předání, zákaznické vozy vydávané zákazníkům po servisním zásahu) se pečlivě dezinfikují. Po každé prezentaci vozu dojde k dezinfekci exponovaných povrchů.

·         Předváděcí jízdy se účastní jen jeden zákazník a jeden prodejce, kdy oba mají ochranné prostředky (roušky a rukavice) a  prodejce sedí na zadním sedadle.

·         Před a po předváděcí jízdě dojde k dezinfekci rukou prodejce i zákazníka. Rovněž se po každé předváděcí jízdě vydezinfikuje testovací vůz.

·         Je plánováno max. 1 předání vozu zákazníkovi ve stejný čas. Je doporučeno, aby se předání vozu účastnil jen sám zákazník. Po dohodě je možné doručení vozu na adresu zákazníka.

Děkujeme za přízeň a přejeme všem zákazníkům zejména pevné zdraví!

Váš dealer Suzuki Louwman Motor Příbram